مصاحبه با دکتر مسعود سرخابی متخصص و جراح ارتوپد در برنامه یک فنجان سلامت از شبکه ۲ صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران


قسمت اول برنامه یک فنجان سلامت

قسمت دوم برنامه  یک فنجان سلامت

قسمت سوم برنامه یک فنجان سلامت