لطفا از روی عکس بدن انسان بخشی که احساس درد و مشکل دارید را انتخاب کنید تا گزینه های درمانی و یا جراحی را مشاهده کنید. توجه داشته باشید برای معاینه کامل و مشخص شدن روش درمانی دقیق طبق آزمایش ها و عکس های شما میبایست برای مشاوره حضوری با دکتر مسعود سرخابی اقدام نمایید.