ویدیو و عکس های بیماران دکتر مسعود سرخابی بصورت هفتگی بروزرسانی می شود و می توانید برای مشاهده آن ها از این صفحه استفاده نمایید